ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Slovo paní ředitelky: Náš vzdělávací program

Naše škola Svět je pro ty rodiče, kteří už vědí, že vzdělávání svých dětí nemohou nechat na náhodě. 

Vzdělání je základ, ale ne každé učení k němu vede... Když se zvolí správná forma a dělá se to dobře, tak se děti naučí obrovské množství znalostí a dovedností vlastně samy. Klíčové je vybrat takovou formu učení, aby v dětech vzbudila přirozenou touhu poznávat a rozvíjet jejich talent, nikoliv aby je ničila. Je jen málo oblastí, ve kterých je zohlednění osobnostních předpokladů tak důležité pro výsledek!

Náš vzdělávací program "Dobrá škola" podporuje individuální přístup našich dětí. Rozeznáme, zda jejich dítěti vyhovuje i zvolená forma. Pedagogové včas a adekvátně zasáhnou, pokud se eventuelně objeví problém. Odměnou rodičům bude dítě, které nevidí vzdělávání jako otravnou práci a nepotřebuje být upláceno pro svoje vlastní dobro. Učení jej zkrátka bude bavit.