Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Image
MENSA ČR - základní informace

Co je to Mensa?

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.
Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991.

Jaké je poslání Mensy?
Naše spolupráce
Externí zdroje

Školka "spolupracujíí s Mensou"

Spolupráce s Mensou ČR, metoda NTC Learning

Po absolvování kurzů „Mensa NTC pro školky“ zařazujeme do našich každodenních činností rotace, rovnovážná cvičení, motorická cvičení, velmi rádi provádíme hudební činnosti a hrajeme tanečně–pohybové hry, cvičíme paměť a pozornost, zařazujeme do vzdělávacích činností enigmatické hádanky. Začali jsme také zařazovat práci s abstraktními symboly. Zatím používáme značky aut, dopravní značky a piktogramy. Ke všem těmto činnostem nám slouží bohatá nabídka pomůcek a her.

Naše děti se snažíme rozvíjet po všech stránkách, proto naše školské zařízení zakoupilo frančízu „Ostrov objevů“. Je to unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Společnost, která tyto kurzy založila, je členem České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) a její kurzy doporučuje i Menza České republiky.

Jsou to kurzy pro naše děti od 1 do 3 let a jejich rodiče, které stimulují jejich rozvoj zapojením všech smyslů. Kurzy obsahují stovky různých aktivit, využívají vlastní pomůcky, pracovní sešity i CD. Rodiče tak s dětmi mohou provádět i domácí cvičení.

Příklady činností v naší jednotřídní třídě Svět (věková kategorie 2,5–6 let)

S dětmi pravidelně zařazujeme do výuky tyto činnosti:

• Motorická cvičení – klademe velký důraz na každodenní pohybové aktivity. Jak jistě víme, pohyb a cvičení je pro dítě nesmírně důležitý. Jak pro jeho fyzický rozvoj, tak pro vytváření nových nervových spojení (synapsí). Proto s dětmi pravidelně provádíme cvičení na rozvoj rovnováhy (chůze po čáře, po laně, na chůdách, chůze po zvýšené ploše balancování, chůze po masážních kamenech), překážkové dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, na trampolíně, cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem, rotace kolem vlastní osy, pohybové aktivity, pohyb v přírodě a mnoho dalších aktivit. Zdokonalování jemné motoriky (kuličková mozaika, hříbečková mozaika, navlékání korálků, zažehlovací korálky, práce s kladívkem, vyšívání, provlékání šňůrek, stavebnice Lego, Seva, pracovní činnosti – trhání, mačkání papíru, práce s plastelínou, kinetickým pískem, hry v „rýžovišti“, apod.) Po každém cvičení pak zařazujeme relaxaci, aby se děti naučili být v klidu a chvíli odpočívat. V letošním roce jsme absolvovaly „Kurz jógy pro děti s Pavlínkou“, kterou také rádi začleňujeme do výuky.

• Cvičení na rozvoj akomodace oka – nejoblíbenější jsou cvičení a hry s míčem (kutálení ve dvojicích, házení + chytání míče ve dvojících, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem, házení + chytání nad hlavou, hod míčem do koše a spoustu pohybových a závodivých her s míčem).

• Konstruktivní činnosti a hry – konstruktivní činnosti jsou nedílnou součástí každodenních her dětí. Rozvíjí nejen jejich fantazii a představivost, ale také myšlení, řešení složitějších problémů, jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Děti si staví buď podle předloh, nebo podle sebe.

• Učení abstraktních symbolů – s dětmi jsme se pustili do učení se vlajek států. U dětí je to jedna z nejoblíbenějších činností. Děti poznávají jednotlivé vlajky, třídí podle určitých kritérií, poznávají vlajky podle popisu, hledají společné znaky, skládají rozstříhané vlajky apod. Vlajky pak dále využíváme k paměťovým hrám, k procvičení prostorových pojmů, k matematickým představám i k pohybovým hrám.

• Pracovní listy – k procvičení vlajek a asociací si vytváříme vlastní pracovní listy, které děti dostávají domů jako „malý úkol“. Tyto „úkoly“ pak slouží k tomu, aby si doma rodiče mohli s dětmi opakovat, co všechno jsme se již naučili. Dále pak využíváme pracovní listy na procvičení logického myšlení, zrakového vnímání, grafomotoriky apod.

• Hudba – pravidelně zařazujeme do našich každodenních aktivit. Děti rytmizují písně, rozpoznávají písně podle melodie, vymýšlí vlastní doprovod na hudební nástroje či hrou na tělo. Naším cílem je podporovat rozvíjení hudební tvořivosti dětí. Proto necháváme děti, aby zkusily i samy vymyslet pohyb k naučeným písním apod. Hudbu pak dále využíváme při cvičení (tanec či improvizovaný pohyb), při odpočívání či relaxaci (poslech relaxační hudby).

• Hry na zahradě a na procházkách – prvky z metody samozřejmě zařazujeme i při pobytu venku. Hlavně dbáme na přirozený pohyb dítěte (chůze, běh, přelézání, skákání…). Děti tedy chodí pohyblivé lávce, skáčou přes gumu i skákacího panáka, chodí po čáře, po obrubníku. V neposlední řadě se s dětmi pravidelně na zahradě otáčíme kolem své osy.

V průběhu celého dne pak děti mají k dispozici deskové hry, hlavolamy, puzzle, korálky, pexesa, stolní hry, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice, modelínu, tekutý písek a mnoho dalšího. Enigmatické hádanky - máme zkušenost, že o jejich řešení mají zájem většinou starší děti.

Nelze zde vyjmenovat veškeré aktivity, kterými naše MŠ podporuje utváření synapsí a intelektovou stimulaci dětí, proto jsme zde zmínili jen ty nejčastěji využívané.

Snažíme se především o to, aby děti informace zpracovávaly prostřednictvím prožitku nebo vizuálně, pomocí soustavy obrázků (např. využíváme „vyjadřování pohybem“ či výtvarného zpracování písní a básní, což dětem umožňuje si snáze zapamatovat text).

Projekty

Kontaktní formulář