Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZŠ

Základní informace

Základní škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Naším benefitem je "Vzdělání pod jednou střechou od 1 roku - do 15 let".

Naše škola Svět Chomutov je alternativní školou. Jsme "Dobrá škola". Rozvíjíme děti pomocí moderních metod a právě tento přístup slaví velké úspěchy tam, kde klasická výuka selhává.

Naše vize, mise
Naše cíle
Kontakty
Sociální sítě

Zápisy do 1. třídy (2023/2024)

Zápisy do 1. třídy (2023/2024)

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace o zápisech

Zápisy do 1. třídy ZŠ Svět na školní rok 2023/2024 proběhnou osobní náštěvou rodičů s dětmi ve škole v termínu 12.4 - 13.4. 2023 od 14:00 do 17:00 hod.

Přihláška k zápisům na tomto odkaze:

Na dodatečném termínu zápisu se můžete domluvit individuálně.

Dodatečné informace o zápisech najdete v DOKUMENTECH.

Dokumenty ke stažení
Přestup z jiné ZŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Proč zvolit naši školu

Co Vám můžeme zajistit:
• 100% individuální přístup
• Menší počet dětí ve třídě
• Rodinné prostředí
• Všechny služby pod jednou střechou

V naší škole vycházíme z moderních výukových metod (hlavní cíle, zásady):
• Montessori prvky
• Projektové vyučování
• Robotika
• Spolupráce s MENSA ČR
• Sportovně zaměřená škola

Vše pod jednou střechou:
• Vzdělání, sport i volnočasové aktivity (kroužky)
• Děti vyrůstají s námi - dětská skupina, MŠ, ZŠ
• Škola pro "domškoláky" 1. - 9- ročník
• Letní akce, příměstské tábory

A to vše už je zahrnuto v ceně školného!

Další výhody naší školy
Homeschooling
Úspěchy školy
MENSA ČR: PRO NADANÉ DĚTI
Školní družina
Školné
Stravné
GDPR

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2021.2

Vánoční prázdniny začínají ve pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
27. 2. - 5. 3. 2023
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2022 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


 zdroj: msmt.cz

PODPORUJEME SPORT!

Partnerství se sportovními kluby

Jsme partnerskou školou těchto sportovních klubů:

profile abf61f39374df0471e4ac2a0profile abf61f39374df0471e4ac2a0

Pravidelné sportovní aktivity
Sportovní kroužek - Malí sportovci

PŘEHLED KROUŽKŮ

Plavecký kurz

Plavecký kurz bude probíhat v termínu: 21. 4. 2023 – 23. 6. 2023

Robotika pro děti
Další kroužky

Kalendář akcí

FACEBOOK

Základní škola Svět vychází z těchto koncepcí

"Dobrá škola"

Dobrá škola je ta, která se dokáže rychle přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám a dokáže Vaše děti připravit na život v moderní společnosti. Ve vzdělávání již neplní jen funkci hlavního zdroje informací jako dříve. Naopak, za cíl si klade dosažení tzv. klíčových kompetencí - univerzální způsobilosti důležité k uplatnění se v dnešním světě a prožití spokojeného života.

Minulost a budoucnost:

V minulosti platil koncept, že naučené informace a pracovní postupy budou platné po celý pracovní život. Dnes je již situace jiná, podmínky ve světě se rychle mění. Dnešní děti je potřeba připravovat pro budoucnost, která není tak jasná a předvídatelná, jako tomu bylo dříve. Dnešní děti budou nastupovat na pracovní pozice, které  ještě neexistují a řešit problémy, které ještě nevznikly.

Co se děti mají učit?
Aby se děti zvládaly snadno přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám moderní doby, je potřeba zaměřit se na výuku tzv. " klíčových kompetencí", které budou potřebovat po celý život.

Rozlišujeme 6 klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení = umět se učit a chtít se učit
2. kompetence k řešení problémů = umět řešit problémy
3. kompetence komunikativní = umět se domluvit, vést dialog, argumentovat, prezentovat, používat technické komunikační prostředky
4. sociální a personální kompetence = budování sebeúcty a sebedůvěry, samostatnost, uplatnit se ve skupině, v týmu
5. kompetence občanské = být dobrým občanem
6. kompetence pracovní = způsobilost pracovat a vztah k práci

Jaká je role učitele v dobré škole?
Důraz je kladen na individuální přístup. Každý žák se učí rozdílnými způsoby, osvojuje si dovednosti různou rychlostí a v různé kvalitě, má odlišné vzdělávací potřeby, zájmy, hodnoty a zkušenosti. Pro dosažení nejlepších výsledků u všech dětí je zapotřebí individualizace výuky.
Učitel moderuje učení - je expert na učební styly, odstraňování potíží v učení, umí organizovat skupinové i individuální učení, zprostředkovává dětem vhodné zdroje. Žáci se stávají více zodpovědnými za svoje vlastní učení a mohou jej do značné míry ovlivňovat. Vědí, co se učí a proč. Zažívají úspěch a “učit se” se pro ně stává důležitou hodnotou.
V praxi existují řady metod výuky, které vedou k rozvoji klíčových dovedností a kompetencí, které učitel při vyučování používá. Jedná se například o: projektové vyučování, kooperativní vyučování, metody kritického myšlení, problémové vyučování, experiment atd.

Rodič se stává partnerem školy
Rodič by měl pro své dítě zvolit takovou školu, která dítě vybaví kompetencemi umožňujícími mu přizpůsobovat se dnešnímu, rychle se měnícímu světu, a díky kterým může prožít plnohodnotný a šťastný život.
Rodiče by měli mít plné právo požadovat od školy informace o tom, jak se děti učí, co se učí a kdo je učí. Ke škole by měli přistupovat jako k partnerovi, který se účastní výchovy a vzdělávání jejich dítěte, a který si za cíl klade: rozvinout osobnost dítěte, vybavit ho poznatky, dovednostmi a kompetencemi, které bude v životě potřebovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT JE DOBROU ŠKOLOU

"Zdravá škola"
Finské školství
Montessori pedagogika

Moderní výukové metody využívané v naší škole

Aktuality - základní škola

Vážení rodiče,

zápisy do 1. třídy ZŠ Svět na školní rok 2023/2024. Zápisy budou probíhat formou osobní návštěvy ve škole.

Termín zápisů: 12.4 (středa) - 13.4. 2022

...

Vážení rodiče, milé děti,

přinášíme vám stručný přehled zájmových kroužků v letočním školním roce.

Kroužky začínají tento týden.

FOTBALOVÝ KROUŽEK

- Kdy: Každé pondělí od

...

Vážení rodiče a milé děti,

nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022 a my se již těšíme na všechny naše dětičky.

Na prvňáčky, druháčky a třeťáčky se nejvíc těší paní učitelka Barbora Kudličová a

...

Chcete se dozvědět více? Přihlásit děti na zápis? Napište nám!