Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZŠ

Základní informace

Základní škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Naším benefitem je "Vzdělání pod jednou střechou od 1 roku - do 15 let".

Naše škola Svět Chomutov je alternativní školou. Jsme "Dobrá škola". Rozvíjíme děti pomocí moderních metod a právě tento přístup slaví velké úspěchy tam, kde klasická výuka selhává.

Naše vize, mise
Naše cíle
Kontakty
Důležité: COVID-19

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace o zápisech

Zápisy do 1. třídy ZŠ Svět na školní rok 2021/2022 již proběhly. Formálně, bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Termín podávání žádostí: 1. - 30. dubna 2021.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - ID datové schránky je ozur5t.
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email) na sekretariat@zsmssvet.cz
3. poštou – Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o., Školní
1251/57, 430 01 Chomutov
4. osobní podání – vhodit vyplněný tiskopis do schránky u vstupu do budovy
– bude označena „ZÁPIS“

Na dodatečném termínu zápisu se můžete domluvit individuálně.

Podrobné informace o zápisech najdete v DOKUMENTECH.

Dokumenty ke stažení
Přestup z jiné ZŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Proč zvolit naši školu

Jsme ŠKOLA, ne jen komunita

1) Naše škola je zapsaná v rejstříku MŠMT – garantujeme plnohodnotnou předškolní výchovu i základní vzdělání. Máme rovnoprávné postavení mezi ostatními školami.
2) Jsme nezávislá, soukromá škola – to nám dovoluje přizpůsobit vzdělávací program a interní pravidla naší školy hodnotám a cílům, které jsme si stanovili jako hlavní a vnímáme je odlišně od běžného systému.
3) „Vzdělání pod jednou střechou“ – máme komplexní služby pro předškolní výchovu, základní vzdělávání i volnočasové aktivity. U nás najdete vše – jesle, mateřskou školu, základní školu i kulturní a vzdělávací centrum.
4) Individuální vzdělávání – nabízíme nejen individuální vzdělávání ("domácí vyučování") ale i individuální plány. Navíc jsme kmenovou školou. Po celý rok mají Vaše děti k dispozici naše zázemí i učitele, které dobře znají, mohou se účastnit školních akcí a zájmových kroužků naší školy.

Naše škola Vám šetří čas i starosti

1) Výhodná pozice školy v centru města – snadno se k nám dostanete – pěšky, autem i MHD.
2) Vše pod jednou střechou – veškeré služby najdete u nás, nemusíte už s dětmi docházet jinam. 
3) Celodenní stravování a pitný režim – v naší škole se děti mohou stravovat po celý den. Již jim nemusíte ráno chystat snídani a svačinu a potom vyhazovat nedojedené svačiny. Ušetříte čas i peníze.
4) Podporujeme zdravý životní styl – zdraví Vašich dětí je pro nás stejně důležitý jako kvalitní vzdělání. Plníme program Skutečně zdravá škola. Garantujeme, že Vaše děti dostávají zdravou a kvalitní, vyváženou stravu. Také se staráme o to, aby u nás děti měly dostatek pohybových aktivit.

Moderní výukové metody
Homeschooling
Úspěchy školy
MENSA ČR: PRO NADANÉ DĚTI
Školní družina
Školné
Stravné
GDPR

PŘEHLED KROUŽKŮ

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,
až do odvolání jsou s ohledem na aktuální situaci ozrušeny všechny zájmové kroužky. O změných Vás budeme informovat.

Malí sportovci
Plavecký kurz
Robotika pro děti
Další kroužky

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
21. 2. - 27. 2. 2022
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


 zdroj: msmt.cz

Kalendář akcí

FACEBOOK

Základní škola Svět vychází z těchto koncepcí

"Dobrá škola"

Dobrá škola je ta, která se dokáže rychle přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám a dokáže Vaše děti připravit na život v moderní společnosti. Ve vzdělávání již neplní jen funkci hlavního zdroje informací jako dříve. Naopak, za cíl si klade dosažení tzv. klíčových kompetencí - univerzální způsobilosti důležité k uplatnění se v dnešním světě a prožití spokojeného života.

Minulost a budoucnost:

V minulosti platil koncept, že naučené informace a pracovní postupy budou platné po celý pracovní život. Dnes je již situace jiná, podmínky ve světě se rychle mění. Dnešní děti je potřeba připravovat pro budoucnost, která není tak jasná a předvídatelná, jako tomu bylo dříve. Dnešní děti budou nastupovat na pracovní pozice, které  ještě neexistují a řešit problémy, které ještě nevznikly.

Co se děti mají učit?
Aby se děti zvládaly snadno přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám moderní doby, je potřeba zaměřit se na výuku tzv. " klíčových kompetencí", které budou potřebovat po celý život.

Rozlišujeme 6 klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení = umět se učit a chtít se učit
2. kompetence k řešení problémů = umět řešit problémy
3. kompetence komunikativní = umět se domluvit, vést dialog, argumentovat, prezentovat, používat technické komunikační prostředky
4. sociální a personální kompetence = budování sebeúcty a sebedůvěry, samostatnost, uplatnit se ve skupině, v týmu
5. kompetence občanské = být dobrým občanem
6. kompetence pracovní = způsobilost pracovat a vztah k práci

Jaká je role učitele v dobré škole?
Důraz je kladen na individuální přístup. Každý žák se učí rozdílnými způsoby, osvojuje si dovednosti různou rychlostí a v různé kvalitě, má odlišné vzdělávací potřeby, zájmy, hodnoty a zkušenosti. Pro dosažení nejlepších výsledků u všech dětí je zapotřebí individualizace výuky.
Učitel moderuje učení - je expert na učební styly, odstraňování potíží v učení, umí organizovat skupinové i individuální učení, zprostředkovává dětem vhodné zdroje. Žáci se stávají více zodpovědnými za svoje vlastní učení a mohou jej do značné míry ovlivňovat. Vědí, co se učí a proč. Zažívají úspěch a “učit se” se pro ně stává důležitou hodnotou.
V praxi existují řady metod výuky, které vedou k rozvoji klíčových dovedností a kompetencí, které učitel při vyučování používá. Jedná se například o: projektové vyučování, kooperativní vyučování, metody kritického myšlení, problémové vyučování, experiment atd.

Rodič se stává partnerem školy
Rodič by měl pro své dítě zvolit takovou školu, která dítě vybaví kompetencemi umožňujícími mu přizpůsobovat se dnešnímu, rychle se měnícímu světu, a díky kterým může prožít plnohodnotný a šťastný život.
Rodiče by měli mít plné právo požadovat od školy informace o tom, jak se děti učí, co se učí a kdo je učí. Ke škole by měli přistupovat jako k partnerovi, který se účastní výchovy a vzdělávání jejich dítěte, a který si za cíl klade: rozvinout osobnost dítěte, vybavit ho poznatky, dovednostmi a kompetencemi, které bude v životě potřebovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT JE DOBROU ŠKOLOU

"Zdravá škola"
Finské školství
Montessori pedagogika

Moderní výukové metody využívané v naší škole

Aktuality - základní škola

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Váš i Vaše děti řadu nových zájmových kroužků. Již nyní se můžete těšit na tyto kroužky:

  • IQ kroužek
  • výtvarné a tvořivé kroužky
  • cvičení a relax
  • první
...

Vážení rodiče,

přinášíme Vám nové informace k "Domácímu vzdělávání" (oficiální název - individuální vzdělávání) pro školní rok

...

Vážení rodiče,

spousta z vás si zažila, jak náročné může být zajišťování vzdělávání pro vaše děti. Situace v posedních dvou letech přinesla řadě rodičů, učitelů i škol mnoho výzev, ale také pokroků a nových trendů. Jedním z nich je stále

...

Chcete se dozvědět více? Přihlásit děti na zápis? Napište nám!