ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZŠ

Základní informace

Základní škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Naším benefitem je "Vzdělání pod jednou střechou od 1 roku - do 15 let".

Naše škola Svět Chomutov je alternativní školou. Jsme "Dobrá škola". Rozvíjíme děti pomocí moderních metod a právě tento přístup slaví velké úspěchy tam, kde klasická výuka selhává.

Naše vize, mise
Naše cíle
Kontakty

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Proč zvolit naši školu

Jsme ŠKOLA, ne jen komunita

1) Naše škola je zapsaná v rejstříku MŠMT – garantujeme plnohodnotnou předškolní výchovu i základní vzdělání. Máme rovnoprávné postavení mezi ostatními školami.
2) Jsme nezávislá, soukromá škola – to nám dovoluje přizpůsobit vzdělávací program a interní pravidla naší školy hodnotám a cílům, které jsme si stanovili jako hlavní a vnímáme je odlišně od běžného systému.
3) „Vzdělání pod jednou střechou“ – máme komplexní služby pro předškolní výchovu, základní vzdělávání i volnočasové aktivity. U nás najdete vše – jesle, mateřskou školu, základní školu i kulturní a vzdělávací centrum.
4) Individuální vzdělávání – nabízíme nejen individuální vzdělávání ("domácí vyučování") ale i individuální plány. Navíc jsme kmenovou školou. Po celý rok mají Vaše děti k dispozici naše zázemí i učitele, které dobře znají, mohou se účastnit školních akcí a zájmových kroužků naší školy. Děti není potřeba hlásit na jinou školu.

Naše škola Vám šetří čas i starosti

1) Výhodná pozice školy v centru mšsta – snadno se k nám dostanete – pěšky, autem i MHD. Do školy to nemáte daleko ani od návštěvy lékaře, z práce či při cestě na nákupy.
2) Vše pod jednou střechou – podporujete děti v docházení na zájmové kroužky? U nás si přijdou na své všichni. 
3) Celodenní stravování a pitný režim – v naší škole se děti mohou stravovat po celý den. Již jim nemusíte ráno chystat snídani a svačinu, aby nebyly o hladu anebo naopak vyhazovat nedojedené svačiny. Ušetříte čas i peníze.
4) Podporujeme zdravý životní styl – zdraví Vašich dětí je pro nás stejně důležitý jako kvalitní vzdělání. Plníme program Skutečně zdravá škola. Garantujeme, že Vaše děti dostávají zdravou a kvalitní, vyváženou stravu. Také se staráme o to, aby u nás děti měly dostatek pohybových aktivit.

Moderní výukové metody
"Domácí škola"
Úspěchy školy
MENSA ČR: PRO NADANÉ DĚTI
Školné
Stravné
GDPR

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Informace o zápisech

Zápis dětí do základní školy školní rok 2018/2019

Otevíráme jednotřídku (1. - 2. třída)

Termíny zápisů: od 9.4.2018, 14:00 - 18:00

Termíny zápisů - 2. kolo: od 18.4.2018, 14:00 - 18:00

Termín zápisu si můžete domluvit:
Petra Rossbachová - asist. řed., tel. +420 725 672 140

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k zápisům, které probíhají ve společném termínu s ostatními základními školami v Chomutově.

Základní škola Svět nemá žádné spádové oblasti, má tedy na rozdíl od veřejných škol možnost výběru dětí do tříd.
Při zápisech jsou zohledňována "zvýhodňující" kritéria. Velkou výhodou je účast na kroužku předškoláčka IQ nebo docházka do mateřské školy Svět, kde děti cíleně na zápisy připravujeme. Šanci mají však všechny šikovné děti.

Kritéria
Přestup z jiné ZŠ
Bonusy k zápisu
Dokumenty ke stažení

PŘEHLED KROUŽKŮ

Malí sportovci

Sportovní kroužek, který vedeme ve spolupráci s HK Chomutov. Každou středu od 14:00 - 15:00 jsou sportovní aktivity pro děti. Děti mají všeobecnou sportovní přípravu a tréninky s házenkářskými trenéry (z HK Chomutov).  Díky tomu se tedy učí základy sportu Česká házená / Czech Handball.

Malí sportovci

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
11. 3. - 17. 3. 2019
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Poznámka: Pátek 19. dubna 2019 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Kalendář akcí

Aktuální nabídka

Image

Základní škola Svět vychází z těchto koncepcí

"Dobrá škola"

Dobrá škola je ta, která se dokáže rychle přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám a dokáže Vaše děti připravit na život v moderní společnosti. Ve vzdělávání již neplní jen funkci hlavního zdroje informací jako dříve. Naopak, za cíl si klade dosažení tzv. klíčových kompetencí - univerzální způsobilosti důležité k uplatnění se v dnešním světě a prožití spokojeného života.

Minulost a budoucnost:

V minulosti platil koncept, že naučené informace a pracovní postupy budou platné po celý pracovní život. Dnes je již situace jiná, podmínky ve světě se rychle mění. Dnešní děti je potřeba připravovat pro budoucnost, která není tak jasná a předvídatelná, jako tomu bylo dříve. Dnešní děti budou nastupovat na pracovní pozice, které  ještě neexistují a řešit problémy, které ještě nevznikly.

Co se děti mají učit?
Aby se děti zvládaly snadno přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám moderní doby, je potřeba zaměřit se na výuku tzv. " klíčových kompetencí", které budou potřebovat po celý život.

Rozlišujeme 6 klíčových kompetencí:
1. kompetence k učení = umět se učit a chtít se učit
2. kompetence k řešení problémů = umět řešit problémy
3. kompetence komunikativní = umět se domluvit, vést dialog, argumentovat, prezentovat, používat technické komunikační prostředky
4. sociální a personální kompetence = budování sebeúcty a sebedůvěry, samostatnost, uplatnit se ve skupině, v týmu
5. kompetence občanské = být dobrým občanem
6. kompetence pracovní = způsobilost pracovat a vztah k práci

Jaká je role učitele v dobré škole?
Důraz je kladen na individuální přístup. Každý žák se učí rozdílnými způsoby, osvojuje si dovednosti různou rychlostí a v různé kvalitě, má odlišné vzdělávací potřeby, zájmy, hodnoty a zkušenosti. Pro dosažení nejlepších výsledků u všech dětí je zapotřebí individualizace výuky.
Učitel moderuje učení - je expert na učební styly, odstraňování potíží v učení, umí organizovat skupinové i individuální učení, zprostředkovává dětem vhodné zdroje. Žáci se stávají více zodpovědnými za svoje vlastní učení a mohou jej do značné míry ovlivňovat. Vědí, co se učí a proč. Zažívají úspěch a “učit se” se pro ně stává důležitou hodnotou.
V praxi existují řady metod výuky, které vedou k rozvoji klíčových dovedností a kompetencí, které učitel při vyučování používá. Jedná se například o: projektové vyučování, kooperativní vyučování, metody kritického myšlení, problémové vyučování, experiment atd.

Rodič se stává partnerem školy
Rodič by měl pro své dítě zvolit takovou školu, která dítě vybaví kompetencemi umožňujícími mu přizpůsobovat se dnešnímu, rychle se měnícímu světu, a díky kterým může prožít plnohodnotný a šťastný život.
Rodiče by měli mít plné právo požadovat od školy informace o tom, jak se děti učí, co se učí a kdo je učí. Ke škole by měli přistupovat jako k partnerovi, který se účastní výchovy a vzdělávání jejich dítěte, a který si za cíl klade: rozvinout osobnost dítěte, vybavit ho poznatky, dovednostmi a kompetencemi, které bude v životě potřebovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT JE DOBROU ŠKOLOU

"Zdravá škola"
Finské školství
Montessori pedagogika

Moderní výukové metody využívané v naší škole

Aktuality - základní škola

Vážení rodiče a přátelé,

od září 2018 jsme navázali spolupráci se sportovním klubem HK Chomutov a stali se jeho partnerskou školou. V rámci

...

Vážení rodiče a zájemci o individuální vzdělávání,

věděli jste o tom, že jsme jediná škola v Chomutově, která poskytuje tzv. individuální vzdělávání? Individuální vzdělávání neboli "domácí škola"

...

Vážení rodiče,

pokud stále ještě hledáte, kam dát děti na tábor, máme ještě několik volných míst pro srpen 2018. Stále přijímáme přihlášky, ale pozor, místa rychle ubývají.

Přihlásit své děti můžete na tyto

...

Chcete se dozvědět více? Přihlásit děti na zápis? Napište nám!