Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Image

INFORMACE

Pro koho byly mikrojesle určeny?

• pro děti od 6 měsíců do 4 let

Zařízení mikrojesle podporovalo rovné příležitosti rodičů při vstupu do práce. Cílovou skupinou byli rodiče s dětmi od 6 měsíců  do 4 let. Do dětské skupiny v rámci projektu mohly docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomoho s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí do mikrojeslí
Kontakty
Externí zdroje

Mikrojesle Evička byly v provozu od 1. 9. 2019 do 31.8.2021 v rámci systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Tento projekt byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato služba byla pro rodiče zdarma. Projekt Mikrojesle Evička byl již ukončen.

Projekt EU: Mikrojesle Evička

22894913 829144047268642 1250538547 n

Ukončený projekt EU: Mikrojesle Evička (1.9.2019 - 31.8.2021)

Název projektu: Mikrojesle Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009
Žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OZP") ze dne 20.5.2019 na realizaci projektu Mikrojesle Evička registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dalá jen "projekt")
Doba realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021
Specifikace účastníka řízení, tj. příjemce dotace (dále jen "příjemce")
Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.
Strupčice 90, 431 14 Strupčice
Statutární orgán: Eva Anna Popíková
IČ: 05928290
Bankovní účet příjemce: 2601279528/2010

Další informace o projektu

Další informace o projektu:

Rodiče, jejichž děti byly umístěny do mikrojeslí, které byly podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, byli zapojeni do evaluačního šetření projektu „Mikrojesle“, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem šetření bylo zmapovat, jak využívání mikrojeslí ovlivňuje pracovní a soukromý život, zjistit názory na kvalitu a dostupnost zařízení. Součinnost byla pro získání požadovaných informací nezbytná.
Po 4 měsících od nástupu dítěte do zařízení byli rodiče osloveni pracovnicemi projektu „Mikrojesle“ s žádostí o vyplnění krátkého elektronického dotazníku.
Veškeré získané údaje byly zpracovány oddělením evaluací MPSV souhrnně, byla zachována jejich anonymita a byly považovány za důvěrné. V případě jakýchkoliv dotazů kontakt na emailové adrese: mikrojesle@mpsv.cz.

Co byly "mikrojesle"?
Proč právě mikrojesle?

Aktuality

Vážení rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že v říjnu otevíráme kurzy Ostrov objevů: Univerzit pro batolata. Sledujte naše stránky. Termín

...

Vážení rodiče,

od 14. 4. 2022 do 18. 4. 2022 jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY! Tyto dny bude provoz DS Evička uzavřen.

Přejeme krásné prožití velikočních prázdnin a těšíme se na opětovné shledání v úterý 19. 4. 2022.

...

Vážení rodiče,
v naší školce, v ZŠ Svět a DS Evičkase vyskytují neštovice. Všímejte si prosím, zda Vaše dítě nevykazuje příznaky neštovic.

Přiznak neštovic:
- únava
- zvýšená teplota ...