Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Image

INFORMACE

Pro koho byly mikrojesle určeny?

• pro děti od 6 měsíců do 4 let

Zařízení mikrojesle podporovalo rovné příležitosti rodičů při vstupu do práce. Cílovou skupinou byli rodiče s dětmi od 6 měsíců  do 4 let. Do dětské skupiny v rámci projektu mohly docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomoho s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí do mikrojeslí
Kontakty
Externí zdroje

Mikrojesle Evička byly v provozu od 1. 9. 2019 do 31.8.2021 v rámci systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Tento projekt byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato služba byla pro rodiče zdarma. Projekt Mikrojesle Evička byl již ukončen.

Projekt EU: Mikrojesle Evička

22894913 829144047268642 1250538547 n

Ukončený projekt EU: Mikrojesle Evička (1.9.2019 - 31.8.2021)

Název projektu: Mikrojesle Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009
Žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OZP") ze dne 20.5.2019 na realizaci projektu Mikrojesle Evička registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dalá jen "projekt")
Doba realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021
Specifikace účastníka řízení, tj. příjemce dotace (dále jen "příjemce")
Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.
Strupčice 90, 431 14 Strupčice
Statutární orgán: Eva Anna Popíková
IČ: 05928290
Bankovní účet příjemce: 2601279528/2010

Další informace o projektu

Další informace o projektu:

Rodiče, jejichž děti byly umístěny do mikrojeslí, které byly podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, byli zapojeni do evaluačního šetření projektu „Mikrojesle“, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem šetření bylo zmapovat, jak využívání mikrojeslí ovlivňuje pracovní a soukromý život, zjistit názory na kvalitu a dostupnost zařízení. Součinnost byla pro získání požadovaných informací nezbytná.
Po 4 měsících od nástupu dítěte do zařízení byli rodiče osloveni pracovnicemi projektu „Mikrojesle“ s žádostí o vyplnění krátkého elektronického dotazníku.
Veškeré získané údaje byly zpracovány oddělením evaluací MPSV souhrnně, byla zachována jejich anonymita a byly považovány za důvěrné. V případě jakýchkoliv dotazů kontakt na emailové adrese: mikrojesle@mpsv.cz.

Co byly "mikrojesle"?
Proč právě mikrojesle?

Aktuality

Vážení rodiče,

již brzy otevřeme nový kuru pro Vás a Vaše dětičky! Chcete, aby Vaše batole bylo rozvíjeno podle metody MUDr. Ludvíkové ?

OSTROV OBJEVŮ: Univerzita pro batolata

Unikátní kurzy pro děti ve věku 1 - 3

...

Vážení rodiče,

již brzy otevřeme nový kuru pro Vás a Vaše dětičky! Chcete, aby Vaše batole bylo rozvíjeno podle metody MUDr. Ludvíkové ?

OSTROV OBJEVŮ: Univerzita pro batolata

Unikátní kurzy pro děti ve věku 1 - 3

...

Vážení rodiče a milí přátelé naší Mateřské školy Svět a Dětské skupiny Evička,

s blížícím se létem přicházíme s informací o uzávěrce našich zařízení během letních prázdnin. Mateřská

...