Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

INFORMACE

Pro koho je DS určena?

• pro děti od 1 – 6 let
• pro děti rodičů, kteří potřebují sladit práci s péčí o dítě
• pro děti rodičů, kteří plánují dřívější návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání
• pro děti rodičů, kteří chtějí, aby se jejich děti, postupně adaptovali v dětském kolektivu
• pro rodiče dětí, kteří upřednostňují menší kolektiv, individuální přístup k dítěti
• řešení problému s nedostatkem počtu míst v mateřské škole

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do 6 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Další informace (Provozní řád, Plán výchovy a péče) najdete v Dokumentech.

Podmínky pro přijetí
Co potřebuje dítě do DS
Kontakty
Sociální sítě
Dokumenty ke stažení
Stravování
Ceník
GDPR

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2021.2

Vánoční prázdniny začínají ve pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
27. 2. - 5. 3. 2023
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2022 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


 zdroj: msmt.cz

PROGRAMY A PROJEKTY

Ostrov objevů - Univerzita pro batolata

Ostrov objevu logo

Ostrov objevů je unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte.
Kurzy doporučuje i Menza České republiky.

Kde probíhají kurzy Ostrov objevů?
Pro Chomutov a okolí má výhradní zastoupení Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o., která zakoupila franchizing. Nikde jinde v Chomutově a okolí do 30 km tyto kurzy nenajdete.

Máte zájem? Přihlaste se na ukázkovou hodinu ZDARMA!
Příjďte navštívit ukázkovou hodinu zdarma. Zaregistrujte se prosím u asistentky řed.

Kontakt:
Tel. +420 728 232 500
sekretariat@zsmssvet.cz 

Aktuální nabídku kurzů najdete na této stránce nebo na facebooku.

Více informací - Ostrov objevů

NTC Learning
Montessori metoda
WALKODILE ®

PROVOZNÍ INFORMACE

Domácí řád

Vážení rodiče,
úkolem pečujících osob v DS je, aby svědomitě pečovaly o správný tělesný a duševní vývoj Vašeho dítěte.

Domácí řád

1. Do jeslí jsou přijímány děti od 1 do 6 let, na základě podané přihlášky.
2. Při nástupu dítěte do jeslí předloží rodiče řádně vyplněný evidenční list dítěte, včetně potvrzení dětského lékaře.
3. Jesle jsou otevřeny od 5:30 do 16:30 hod (po domluvě i déle). Příjem dětí bývá do 8 hod., po domluvě je možný příjem i v průběhu dne. V zájmu dětí prosíme o dodržování provozní doby.
4. Za pobyt dítěte v jeslích se platí do 20. dne v měsíci. Příspěvek na provoz se platí měsíc předem a je za zapsané dítě. Stravné se účtuje podle docházky dítěte do jeslí za daný měsíc.
5. Rodiče se zavazují, že zavčasu oznámí onemocnění dítěte nebo jiný důvod, proč nepřijde dítě do jeslí, dále výskyt infekční nemoci v rodině nebo okolí, a to nejpozději do 7:45 hodin, aby bylo možné dítě odhlásit ze stravování, jinak budou povinni tento den platit.
6. Je-li dítě nepřítomno pro infekční nemoc, jsou rodiče povinni tuto skutečnost oznámit a při opětovném příjmu dítěte do jeslí předložit potvrzení o zdraví dítěte.
7. V případě, že bude dítě vyzvedávat z jeslí jiná osoba než je uvedena v evidenčním listu, musí být tato osoba předem písemně nahlášena (spolu s číslem OP) a při převzetí dítěte musí daná osoba prokázat svoji totožnost (předložit OP).

Své dotazy a připomínky na provoz jeslí a péči o dítě, mohou rodiče projednat s ředitelkou dětské skupiny-jeslí. Schůzku si můžete domluvit na tel. 728 232 500.

Denní harmonogram dětí

FACEBOOK

Dětská skupina má kapacitu pro 12 dětí.

Jsme si vědomi toho, jak velkým krokem v životě dítěte je vstup do předškolního zařízení jesličkového typu. Proto jsme vytvořili rodinné prostředí, kde se individuální potřeby jedince stávají naprostou prioritou a kde je tudíž prostor pro individuální péči a přístup k dětem.

Moderní výukové metody v naší DS

Projekt EU: Projekt Dětská skupina Evička - ukončen

22894913 829144047268642 1250538547 n

Státní projekt: Dětská skupina Evička (od 1. 5. 2022)

Název projektu: DS Evička
Doba realizace projektu: od 1. 5. 2022

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Školní 1251/57, Chomutov
Kapacita zařízení péče o děti: 12
Tyo zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Ukončený projekt EU: Projekt Dětská skupina Evička (1. 5. 2020 až 30. 4 2022)

Název projektu: DS Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016121
Prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“)
Doba realizace projektu: 1. 5. 2020 až 30. 4 2022

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Školní 1251/57, Chomutov
Kapacita zařízení péče o děti: 12
Tyo zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Ukončený projekt EU: Dětská skupina Evička (1. 1. 2018 - 30. 4. 2020)

Název projektu: Dětská skupina Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008394
Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dalá jen "projekt")
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 až 30. 4. 2020

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Školní 1251/57, Chomutov
Kapacita zařízení péče o děti: 12
Tyo zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Aktuality

Vážení rodiče,

již brzy otevřeme nový kuru pro Vás a Vaše dětičky!

OSTROV OBJEVŮ: Univerzita pro batolata

  • Unikátní kurzy pro děti ve věku 1 - 3 let, které
...

Vážení rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že v říjnu otevíráme kurzy Ostrov objevů: Univerzit pro batolata. Sledujte naše stránky. Termín

...

Vážení rodiče,

od 14. 4. 2022 do 18. 4. 2022 jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY! Tyto dny bude provoz DS Evička uzavřen.

Přejeme krásné prožití velikočních prázdnin a těšíme se na opětovné shledání v úterý 19. 4. 2022.

...

Výchova děti v DS Evička

Volnou hru a výchovu našich dětí přizpůsobujeme věku dítěte a především počtu dětí ve skupinkách.

Výchova dětí je rozdělena do několika oblastí: rozumové, pracovní, výtvarné, mravní, hudební a pohybové zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, poznávacích procesů, smyslového vnímání, samostatnosti a především také v socializaci. Různé aktivity v těchto oblastech probíhají formou hry v malých skupinkách. Výchova je rozdělena do tematických celků během celého školního roku.


Rozumová výchova
Děti si rozšiřují slovní zásobu povídáním, vysvětlováním a odpovídáním na otázky, učí se básničky, poslouchají pohádky atd. Snažíme se u dětí rozvíjet fantazii, a také jejich představivost. - rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Pracovní výchova
Zde se snažíme o rozvoj jemné motoriky. Děti jsou vedeny k samostatnosti, především pak v oblasti hygienických návyků, k soběstačnosti při oblékání. Využívány jsou stavebnice různých tvarů a velikostí. Stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Výtvarná výchova
Využíváme různé techniky malování a různé materiály – prstové barvy, tempery, různé druhy dekorací (barevný písek, kamínky atd.), voskovky, křídy, uhel a rudku, vodové nebo temperové barvy, tuž, malování do klovatiny nebo tapetolu, malování prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí. Výtvarná výchova se prolíná s pracovní výchovou. Ve výtvarné výchově nezapomínáme na svátky a významné příležitosti, např. Den matek, Velikonoce atd.

Hudební výchova
Děti se učí jednoduché texty a melodie. Interpretace je spojena i s tělesnou výchovou, neboť současné provádění obou činností je velmi efektivní. Hudebně pohybová výchova je zaměřena na tanečky, seznámení hravou formou s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické Orffovy hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení atd.

Tělesná výchova
Kromě základního tělocviku se zaměřujeme také na zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, na správné držení těla, prevenci ploché nohy (pravidelná návštěva ortopedky), nácvik zdravého dýchání. Děti cvičí i na nářadí a s náčiním (švédská lavička, míče, kroužky atd.). Často jsou zařazovány prvky z dětské jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení).
Děti jsou denně venku (dle aktuálního počasí), v létě se snažíme být venku co nejdéle. Děti jsou motivovány, aby se zapojovaly do aktivit dobrovolně a nenuceně. Mají dostatek času na to, aby se v průběhu denních aktivit samy rozhodly, zda se připojí k aktivitám a kdy.

Mravní výchova
Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

O vaše děti pečují

O vaše děti se budou starat tety s dlouholetou praxí v oboru.


Teta Jana Dvořáková
vedoucí Dětské skupiny Evička, pečující osoba

Dvořáková Jana

Vzdělání:
• SŠ - Gymnázium – humanitní větev,
• akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
• absolvent lektorského kurzu masáží dětí a kojenců,
• akreditovaný kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi,
• akreditovaný kurs Metodika cvičení pro děti od 2 - 6 let, vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí.
• Mensa NTC pro školky I., II., III.

Zkušenosti s dětmi: vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí

Zájmy: zdravý životní styl, jóga, příroda, turistika, zahrada, rodina, procházky s pejskem, četba, cestování

22894913 829144047268642 1250538547 n   logo mensa cr  Mensa ČR pro nadané děti logo mojedetskaskupina Jsme členem Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí