Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Image
O programu MISP

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Program MISP je rozdělen do dvou hlavních aspektů. Prvním je základní sestava masážních pohybů, které doporučujeme učitelům trénovat denně. Druhým aspektem je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivněji, je-li zapojeno jejich tělo i celá osobnost.

Vznik programu MISP
Program MISP ve světě
Jak to funguje?
Proč program MISP ve školách?
Další výhody
Kontakt

MISP (MASSAGE IN SCHOOLS PROGRAMM)

Program Masáže ve školách je jedinečný masážní program pro děti. Vizí totoho programu je, aby každé dítě procházející školního docházkou mělo možnost setkávat se s pozitivním a pečujícím dotekem každý den.
Masáže ve školách jsou určeny pro děti ve věku od 4 do 12 let. Tento věk byl zvolen na základě studií o vývoji dítěte i na základě zkušeností zakladatelek a jejich odborníků pracujících s dětmi.
Praktikování Masáží ve školách je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. Masáže, ačkoliv jsou staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody. Moderní společnost začala uznávat profesi masážních terapeutů a studie týkající se masáží se začaly objevovat všude - jako nástroj pro zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody.