Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Mikrojesle Evička
Image

Mikrojesle Evička byly v provozu od 1. 9. 2019 do 31.8.2021 v rámci systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Tento projekt byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato služba byla pro rodiče zdarma. Projekt Mikrojesle Evička byl již ukončen.

Dětský klub Svět

Ukončené projekty

Projekt EU: Mikrojesle Evička

22894913 829144047268642 1250538547 n

Ukončený projekt EU: Mikrojesle Evička

Název projektu: Mikrojesle Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009
Žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OZP") ze dne 20.5.2019 na realizaci projektu Mikrojesle Evička registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011009, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dalá jen "projekt")
Doba realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021
Specifikace účastníka řízení, tj. příjemce dotace (dále jen "příjemce")
Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.
Strupčice 90, 431 14 Strupčice
Statutární orgán: Eva Anna Popíková
IČ: 05928290
Bankovní účet příjemce: 2601279528/2010

Další informace o projektu

Další informace o projektu:

Rodiče, jejichž děti byly umístěny do mikrojeslí, které byly podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, byli zapojeni do evaluačního šetření projektu „Mikrojesle“, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem šetření bylo zmapovat, jak využívání mikrojeslí ovlivňuje pracovní a soukromý život, zjistit názory na kvalitu a dostupnost zařízení. Součinnost byla pro získání požadovaných informací nezbytná.
Po 4 měsících od nástupu dítěte do zařízení byli rodiče osloveni pracovnicemi projektu „Mikrojesle“ s žádostí o vyplnění krátkého elektronického dotazníku.
Veškeré získané údaje byly zpracovány oddělením evaluací MPSV souhrnně, byla zachována jejich anonymita a byly považovány za důvěrné. V případě jakýchkoliv dotazů kontakt na emailové adrese: mikrojesle@mpsv.cz.

Co byly "mikrojesle"?
Proč právě mikrojesle?

Projekt EU: Dětský klub Svět

22894913 829144047268642 1250538547 n

Ukončený projekt EU: Dětský klub Svět

Název projektu: Dětský klub Svět
Příjemce finanční podpory: Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s.
Místo provozování Dětského klubu: Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016358
Doba realizace projektu: 01. 07. 2020 – 31. 12. 2022 (30 měsíců)
Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Chomutov

Projekt řeší péči o děti 1. stupně Základní školy a mateřské školy Svět, Chomutov s.r.o. a Základní školy Údlice, okres Chomutov v době mimo školní vyučování v Dětském klubu Svět s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity.

Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních základních škol v době letních a jarních prázdnin 2020, 2021 a 2022 prostřednictvím Příměstských táborů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.
Projekt bude realizován v partnerství se Základní školou a mateřskou školou Svět, Chomutov s.r.o. a Základní školou Údlice, okres Chomutov.
Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Plakát projektu

Příměstské tábory Dětského klubu Svět
Volnočasové aktivity

Kontaktní formulář