Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Image
Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání můžeme definovat jako plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Jedná se o alternativní způsob vzdělávání.

Základní charakteristikou tohoto způsobu vdělávání je, že žáci jsou po většinu doby vyučováni v domácím prostředí a jejich hlavní vzdělavatelé jsou jejich vlastní rodiče nebo jimi pověřené osoby (vzdělavatelé). Díky tomu se můžete setkat s nepřesným označením "domácí vzdělávání". Dle školského zákona je však správné označení "individuální vzdělávání".

Proč s námi?
Další výhody
Naše služby
Školné
Dokumenty ke stažení
Kontakty
Externí zdroje

FACEBOOK

Reference naší žákyně

"Díky této škole si plním svůj sen."
- Alena Brtková

Domácí vzdělávání v praxi

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (HOMESCHOOLING)

Rádi byste se svému dítěti věnovali na maximum a měli jeho vzdělávání ve svých rukou?
Chcete se svými dětmi trávit co nejvíce času a připravovat ho do života v domácím prostředí?
Pojďte do toho s námi! Zajistíme Vám kompletní péči.

Způsoby plnění školní docházky

Školní docházka

Zákonnou povinností rodiče je ve školním roce, kdy dítě dovrší věk 6 let, zapsat dítě do školy. Pojmem "škola" se rozumí se jen taková škola, která je zapsána v rejstříku Ministerstva školství a mládeže. 
Toto je zásadní skutečnost, neboť existuje také spousta sdružení a komunitních skupin, které v názvu slovo "škola" mají, ale školou jako takovou nejsou. 

Škola zapsaná v rejstříku MŠMT je zpravidla státní, dále soukromá  nebo církevní.

Rodič má zákonnou povinnost zapsat svoje dítko během dubnových zápisů do nějaké školy. A má právo vybrat si jakoukoli školu, která se mu líbí.

V České republice zákon připouští 3 způsoby plnění školní docházky

Denní docházka - nejčastější způsob plnění povinné školní docházky

Individuální plán - škola pro dítě, které nemůže být ve škole stále (např. u dětí, které jsou hodně nemocné nebo cestují s rodiči apod.) Učitelé jednotlivých předmětů vypracují plán, zohledňují okolnosti, za kterých se o něj žádá. Rodič s dítětem jsou povinni jej plnit dle stanovených pokynů.

Individuální vzdělávání - známé také jako "Domácí škola" (neoficiální název). O individuální vzdělávání žádá rodič školu. Při této variantě rodič přebírá plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí čas, průběh, vzdělavatele (pokud jím není sám). Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale v kompetenci každého jednotlivého ředitele dané základní školy. Je tedy dobré v tomto ladit představu rodiče s představou jednotlivých škol.

Specifická kategorie je je tzv. Pobyt v zahraničí. Je to taková čtvrtá možnost se svými pravidly.

Domácí individuální vzdělávání (Homeschooling)
Základní podmínky
Důvody pro individuální vzdělávání
Jak individuální vzdělávání probíhá?
Přezkoušení
Otázky a odpovědi

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

s radostí oznamujeme, že Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov, otevírá brány do světa vzdělání pro vaše malé školáky. Přichází čas,

...

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Váš i Vaše děti řadu nových zájmových kroužků. Již nyní se můžete těšit na tyto kroužky:

  • IQ kroužek
  • výtvarné a tvořivé
...

Vážení rodiče,

přinášíme Vám nové informace k "Domácímu vzdělávání" (oficiální název -

...

Vážení rodiče,

spousta z vás si zažila, jak náročné může být zajišťování vzdělávání pro vaše děti. Situace v posedních dvou letech přinesla řadě rodičů, učitelů i škol mnoho výzev, ale

...

ČTEME S DĚTMI OD MALIČKA!

Již v předškolním věku si dítě může vědomě podle různých indicií vybírat knihu, ať už pro potěšení, poučení nebo pro informaci, kterou v danou

...

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce Mgr. Popíkové a celému kolektivu ZŠ Svět. Paní ředitelka nám pomohla ve velmi nelehké situaci, kdy naše dcera nemohla ze zdravotních důvodů docházet do školy a musela přejít na domácí vzdělávání. Umožnila dceři přestup a všichni nám byli velmi nápomocni a dceru provedli 9. ročníkem ZŠ. Jejich přístup je profesionální, ale zároveň velmi lidský. Přála bych všem dětem takový přístup pedagogického sboru.Lidé zde pracují s láskou a pochopením. Ještě jednou vřelé poděkování .

Císařová Bohumila Kralupy nad Vltavou