ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Image
O programu MISP

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Program MISP je rozdělen do dvou hlavních aspektů. Prvním je základní sestava masážních pohybů, které doporučujeme učitelům trénovat denně. Druhým aspektem je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivněji, je-li zapojeno jejich tělo i celá osobnost.

V čem program spočívá
Proč program MISP ve školách?
Další výhody

Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.