ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Organizace a průběh zápisu na školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

v následujícím článku máte stručné pokyny a informace k probíhajícím zápisům do školy.

Organizace a průběh zápisu:

• Zákonný zástupce přijde se svým dítětem v úterý 3. až do čtvrtka 5. dubna 2018 v době mezi 14. a 18. hodinou k zápisu do označené třídy. Přítomnost dítěte není podle platného školského zákona nutná, ale škola ji považuje za žádoucí.

• S sebou vezme zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

• Zápis se bude skládat ze dvou částí:         

1) formální část:  zákonný zástupce podá           

   a) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tuto žádost poskytne na místě zapisující učitelka) nebo 

   b) žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte          

2) neformální část:  se souhlasem zákonného zástupce se uskuteční rozhovor učitelky s dítětem trvající nejvýše 20 minut. Jedná se o orientační posouzení školní připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce u zápisu obdrží informace, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole. Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu školy ze Školní ulice a na webových stránkách školy www.zsmssvet.cz. Na vyžádání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí také v písemné podobě.