ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Image
O metodě CLIL

Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (anglickou zkratkou CLIL = content and language integrated learning) je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

V čem metoda spočívá
Výhoda CLIL
Externí zdroje