ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání můžeme definovat jako plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Jedná se o alternativní způsob vzdělávání.

Základní charakteristikou tohoto způsobu vdělávání je, že žáci jsou po většinu doby vyučováni v domácím prostředí a jejich hlavní vzdělavatelé jsou jejich vlastní rodiče nebo jimi pověřené osoby (vzdělavatelé). Díky tomu se můžete setkat s nepřesným označením "domácí vzdělávání". Dle školského zákona je však správné označení "individuální vzdělávání".

Proč s námi?
Základní podmínky
Důvody pro individuální vzdělávání
Jak individuální výuka probíhá
Rodič nebo vzdělavatel - podmínky
Kontakt s žáky a se školou
Přezkoušení
Výhody naší školy
Dokumenty ke stažení
Školné
Kontakty
Externí zdroje

Naše žákyně - Alenka Brtková

Aktuální nabídka

Image

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (HOMESCHOOLING)

Rádi byste se svému dítěti věnovali na maximum a měli jeho vzdělávání ve svých rukou?
Chcete se svými dětmi trávit co nejvíce času a připravovat ho do života v domácím prostředí?

Pojďte do toho s námi! Jsme jedinou školou v okolí Chomutova, která poskytuje službu individuálního vzdělávání. Zajistíme Vám kompletní péči.

Způsoby plnění školní docházky

Školní docházka

Zákonnou povinností rodiče je ve školním roce, kdy dítě dovrší věk 6 let, zapsat dítě do školy. Pojmem "škola" se rozumí se jen taková škola, která je zapsána v rejstříku Ministerstva školství a mládeže. 
Toto je zásadní skutečnost, neboť existuje také spousta sdružení a komunitních skupin, které v názvu slovo "škola" mají, ale školou jako takovou nejsou. 

Škola zapsaná v rejstříku MŠMT je zpravidla státní, dále soukromá  nebo církevní.

Rodič má zákonnou povinnost zapsat svoje dítko během dubnových zápisů do nějaké školy. A má právo vybrat si jakoukoli školu, která se mu líbí.

V České republice zákon připouští 3 způsoby plnění školní docházky

Denní docházka - nejčastější způsob plnění povinné školní docházky

Individuální plán - škola pro dítě, které nemůže být ve škole stále (např. u dětí, které jsou hodně nemocné nebo cestují s rodiči apod.) Učitelé jednotlivých předmětů vypracují plán, zohledňují okolnosti, za kterých se o něj žádá. Rodič s dítětem jsou povinni jej plnit dle stanovených pokynů.

Individuální vzdělávání - známé také jako "Domácí škola" (neoficiální název). O individuální vzdělávání žádá rodič školu. Při této variantě rodič přebírá plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí čas, průběh, vzdělavatele (pokud jím není sám). Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale v kompetenci každého jednotlivého ředitele dané základní školy. Je tedy dobré v tomto ladit představu rodiče s představou jednotlivých škol.

Specifická kategorie je je tzv. Pobyt v zahraničí. Je to taková čtvrtá možnost se svými pravidly.

Domácí individuální vzdělávání (Homeschooling)
Otázky a odpovědi

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce Mgr. Popíkové a celému kolektivu ZŠ Svět. Paní ředitelka nám pomohla ve velmi nelehké situaci, kdy naše dcera nemohla ze zdravotních důvodů docházet do školy a musela přejít na domácí vzdělávání. Umožnila dceři přestup a všichni nám byli velmi nápomocni a dceru provedli 9. ročníkem ZŠ. Jejich přístup je profesionální, ale zároveň velmi lidský. Přála bych všem dětem takový přístup pedagogického sboru.Lidé zde pracují s láskou a pochopením. Ještě jednou vřelé poděkování .

Císařová Bohumila Kralupy nad Vltavou

ČTEME S DĚTMI OD MALIČKA!

Již v předškolním věku si dítě může vědomě podle různých indicií vybírat knihu, ať už pro potěšení, poučení nebo pro informaci, kterou v danou

...

Vážení rodiče, žáci i vyučující,

přinášíme Vám užitečný tip, jak zlepšit aktuální podmínky domácí vzdělávání, ke kterému se v důsledku uzavření škol musíme uchýlit.

Pro výuku

...

Naše žákyně Alenka (9 roků) dosáhla dalšího velkého úspěchu!

Dne 26. 1. 2019 se konal 9. ročník MLADOBOLESLAVSKÉHO POHÁRU, což je krasobruslařský závod. V kategorii nejmladší žačky B

...

Vážení rodiče,

máte-li zájem přihlásit k nám svoje děti, již nyní přijímáme přihlášky na školní rok 2019/2020. Přijímáme do těchto tříd:

...

Vzpomínáte si na první zmínku o naší žačce ...

Máte zájem? Kontaktujte nás!