ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání můžeme definovat jako plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Jedná se o alternativní způsob vzdělávání.

Základní charakteristikou tohoto způsobu vdělávání je, že žáci jsou po většinu doby vyučováni v domácím prostředí a jejich hlavní vzdělavatelé jsou jejich vlastní rodiče nebo jimi pověřené osoby (vzdělavatelé). Díky tomu se můžete setkat s nepřesným označením "domácí vzdělávání". Dle školského zákona je však správné označení "individuální vzdělávání".

Proč s námi?
Základní podmínky
Důvody pro individuální vzdělávání
Jak individuální výuka probíhá
Rodič nebo vzdělavatel - podmínky
Kontakt s žáky a se školou
Přezkoušení
Výhody naší školy
Dokumenty ke stažení
Kontakty
Externí zdroje

Naše žákyně - Alenka Brtková

Aktuální nabídka

Image

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rádi byste se svému dítěti věnovali na maximum a měli jeho vzdělávání ve svých rukou?
Chcete se svými dětmi trávit co nejvíce času a připravovat ho do života v domácím prostředí?

Pojďte do toho s námi! Jsme jedinou školou v okolí Chomutova, která poskytuje službu individuálního vzdělávání. Zajistíme Vám kompletní péči.

Způsoby plnění školní docházky

Školní docházka

Zákonnou povinností rodiče je ve školním roce, kdy dítě dovrší věk 6 let, zapsat dítě do školy. Pojmem "škola" se rozumí se jen taková škola, která je zapsána v rejstříku Ministerstva školství a mládeže. 
Toto je zásadní skutečnost, neboť existuje také spousta sdružení a komunitních skupin, které v názvu slovo "škola" mají, ale školou jako takovou nejsou. 

Škola zapsaná v rejstříku MŠMT je zpravidla státní, dále soukromá  nebo církevní.

Rodič má zákonnou povinnost zapsat svoje dítko během dubnových zápisů do nějaké školy. A má právo vybrat si jakoukoli školu, která se mu líbí.

V České republice zákon připouští 3 způsoby plnění školní docházky

Denní docházka - nejčastější způsob plnění povinné školní docházky

Individuální plán - škola pro dítě, které nemůže být ve škole stále (např. u dětí, které jsou hodně nemocné nebo cestují s rodiči apod.) Učitelé jednotlivých předmětů vypracují plán, zohledňují okolnosti, za kterých se o něj žádá. Rodič s dítětem jsou povinni jej plnit dle stanovených pokynů.

Individuální vzdělávání - známé také jako "Domácí škola" (neoficiální název). O individuální vzdělávání žádá rodič školu. Při této variantě rodič přebírá plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí čas, průběh, vzdělavatele (pokud jím není sám). Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale v kompetenci každého jednotlivého ředitele dané základní školy. Je tedy dobré v tomto ladit představu rodiče s představou jednotlivých škol.

Specifická kategorie je je tzv. Pobyt v zahraničí. Je to taková čtvrtá možnost se svými pravidly.

Domácí individuální vzdělávání
Otázky a odpovědi

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce Mgr. Popíkové a celému kolektivu ZŠ Svět. Paní ředitelka nám pomohla ve velmi nelehké situaci, kdy naše dcera nemohla ze zdravotních důvodů docházet do školy a musela přejít na domácí vzdělávání. Umožnila dceři přestup a všichni nám byli velmi nápomocni a dceru provedli 9. ročníkem ZŠ. Jejich přístup je profesionální, ale zároveň velmi lidský. Přála bych všem dětem takový přístup pedagogického sboru.Lidé zde pracují s láskou a pochopením. Ještě jednou vřelé poděkování .

Císařová Bohumila Kralupy nad Vltavou

Naše žákyně Alenka (9 roků) dosáhla dalšího velkého úspěchu!

Dne 26. 1. 2019 se konal 9. ročník MLADOBOLESLAVSKÉHO POHÁRU, což je krasobruslařský závod. V kategorii nejmladší žačky B

...

Vážení rodiče,

máte-li zájem přihlásit k nám svoje děti, již nyní přijímáme přihlášky na školní rok 2019/2020. Přijímáme do těchto tříd:

...

Vzpomínáte si na první zmínku o naší žačce ...

Naše žačka, Alenka Brtková, má veliký sen - stát se krasobruslařkou. Plna radosti a odhodlání se intenzivně věnuje bruslení a pilně trénuje. Aby dosáhla svého vysněného cíle, rozhodla se namísto

...

Vážení rodiče a zájemci o individuální vzdělávání,

věděli jste o tom, že jsme jediná škola v Chomutově, která poskytuje tzv. individuální

...

Máte zájem? Kontaktujte nás!