ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Důvody, proč učit doma

• velká časová flexibilita a možnost rodiče trávit čas se svým dítětem
• dítě se intenzivně věnuje sportu či rozvoji jiného talentu
• rodina se často stěhuje za prací
• složité dojíždění do školy
• zdravotní důvody
• individuální přístup k dítěti  

Pokud jste si na některou z těchto otázek odpověděli "Ano", můžete skutečně o možnostech domácího vyučování uvažovat.

Jak individuální výuka probíhá
Kontakt s ostatními žáky a se školou
Výhody naší školy
Externí zdroje

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Individuální vzdělávání

Rádi byste se svému dítěti věnovali na maximum a měli jeho vzdělávání ve svých rukou?
Chcete se svými dětmi trávit co nejvíce času a připravovat ho do života v domácím prostředí?

Ať už jsou vaše důvody pro domácí vyučování jakékoliv, naše škola je tou správnou volbou. Máme pestrou nabídku možností vzdělávání a to nejen v rámci rozšířené výuky jazyků, speciálních výukových metod, projektů a spousty zájmových kroužků. Nabízíme vám také možnost domácí výuky.

Školní docházka

Školní docházka

Zákonnou povinností rodiče je ve školním roce, kdy dítě dovrší věk 6 let, zapsat dítě do školy. Pojmem "škola" se rozumí se jen taková škola, která je zapsána v rejstříku Ministerstva školství a mládeže. 
Toto je zásadní skutečnost, neboť existuje také spousta sdružení a komunitních skupin, které v názvu slovo "škola" mají, ale školou jako takovou nejsou. 

Škola zapsaná v rejstříku MŠMT je zpravidla státní, dále soukromá  nebo církevní.

Rodič má zákonnou povinnost zapsat svoje dítko během dubnových zápisů do nějaké školy. A má právo vybrat si jakoukoli školu, která se mu líbí.

V České republice zákon připouští 3 způsoby plnění školní docházky

Denní docházka - nejčastější způsob plnění povinné školní docházky

Individuální plán - škola pro dítě, které nemůže být ve škole stále (např. u dětí, které jsou hodně nemocné nebo cestují s rodiči apod.) Učitelé jednotlivých předmětů vypracují plán, zohledňují okolnosti, za kterých se o něj žádá. Rodič s dítětem jsou povinni jej plnit dle stanovených pokynů.

Individuální vzdělávání - známé také jako "Domácí škola" (neoficiální název). O individuální vzdělávání žádá rodič školu. Při této variantě rodič přebírá plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí čas, průběh, vzdělavatele (pokud jím není sám). Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale v kompetenci každého jednotlivého ředitele dané základní školy. Je tedy dobré v tomto ladit představu rodiče s představou jednotlivých škol.

Specifická kategorie je je tzv. Pobyt v zahraničí. Je to taková čtvrtá možnost se svými pravidly.

Domácí individuální vzdělávání
Otázky a odpovědi

Rádi byste se svému dítěti věnovali na maximum a měli jeho vzdělávání ve svých rukou? Chcete se svými dětmi trávit co nejvíce času a připravovat ho do života v domácím prostředí? Ať už jsou vaše

...