ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Image

INFORMACE

Pro koho jsou mikrojesle určeny?

• pro děti od 6 měsíců do 4 let

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 6 měsíců  do 4 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí do mikrojeslí
Co potřebuje dítě do mikrojeslí
Zápisy
Kontakty
Důležité: COVID-19
Dokumenty ke stažení
GDPR
Externí zdroje

Mikrojesle Evička zahájily svůj provoz 1. 9. 2019 v rámci systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Tento projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Projekt Inkluze v Mateřské škole Svět

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011018

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora xtrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející´ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

logo EU logo MŠMT

Více o projektu

Vážení rodiče,

umístěním dítěte do mikrojeslí, které jsou podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, jste zapojeni do evaluačního šetření projektu „Mikrojesle“, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem šetření je zmapovat, jak využívání mikrojeslí ovlivňuje Váš pracovní a soukromý život, zjistit názory na kvalitu a dostupnost zařízení. Vaše součinnost je pro získání požadovaných informací nezbytná.

Po 4 měsících od nástupu Vašeho dítěte do zařízení budete osloveni pracovnicemi projektu „Mikrojesle“ s žádostí o vyplnění krátkého elektronického dotazníku.

Veškeré získané údaje budou zpracovány oddělením evaluací MPSV souhrnně, bude zachována jejich anonymita a budou považovány za důvěrné. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: mikrojesle@mpsv.cz.

Co jsou to mikrojesle?
Proč právě mikrojesle?

Aktuality

...

Vážení rodiče,

kurzy Ostrov objevů - univerzita pro batolata budou opět pokračovat. Začátek kurzů:

  • pondělí 1. června 2020 od 9:00

Vážení rodiče,

kurzy Ostrov objevů - univerzita pro batolata budou opět pokračovat. Začátek kurzů:

  • pondělí 1. června 2020 od 9:00