ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Image

INFORMACE

Pro koho jsou mikrojesle určeny?

• pro děti od 6 měsíců do 4 let

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 6 měsíců  do 4 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí do mikrojeslí
Co potřebuje dítě do mikrojeslí
Zápis školní rok 2019/2020
Kontakty
Důležité: COVID-19
Dokumenty ke stažení
GDPR
Externí zdroje

Mikrojesle Evička zahájily svůj provoz 1. 9. 2019 v rámci systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Tento projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Projekt Inkluze v Mateřské škole Svět

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011018

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora xtrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející´ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

logo EU logo MŠMT

Více o projektu

Vážení rodiče,

umístěním dítěte do mikrojeslí, které jsou podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, jste zapojeni do evaluačního šetření projektu „Mikrojesle“, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem šetření je zmapovat, jak využívání mikrojeslí ovlivňuje Váš pracovní a soukromý život, zjistit názory na kvalitu a dostupnost zařízení. Vaše součinnost je pro získání požadovaných informací nezbytná.

Po 4 měsících od nástupu Vašeho dítěte do zařízení budete osloveni pracovnicemi projektu „Mikrojesle“ s žádostí o vyplnění krátkého elektronického dotazníku.

Veškeré získané údaje budou zpracovány oddělením evaluací MPSV souhrnně, bude zachována jejich anonymita a budou považovány za důvěrné. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: mikrojesle@mpsv.cz.

Co jsou to mikrojesle?
Proč právě mikrojesle?

Aktuality

Vážení rodiče MŠ Svět a jesliček Evička,

od pondělí 23.03.2020 máme naplánované znovuotevření jednoho oddělení pro rodiče, kteří nutně potřebují pro své děti MŠ či DS.

Provoz

...

Dle informací zveřejnšných na fóru ESF je všem provozovatelům bez rozdílu dovoleno dny od 11. 3. vyjmout dny z docházky a tedy tyto dny neovlivní obsazenost dětské skupiny v daném pololetí. Vyjmout dny z

...

Milé maminky a tatínkové,

z důvodu zájmu o pozdější začátek kurzů Ostrov objevů: Univerzita pro batolata, bude začátek kurzů posunut:

  • Začátečníci - 1. lekce 17. února od
...