ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Image

INFORMACE

Pro koho jsou mikrojesle určeny?

• pro děti od 6 měsíců do 4 let

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 6 měsíců  do 4 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí do mikrojeslí
Co potřebuje dítě do mikrojeslí
Zápisy
Kontakty
Důležité: COVID-19
Dokumenty ke stažení
GDPR
Externí zdroje

Mikrojesle Evička zahájily svůj provoz 1. 9. 2019 v rámci systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Tento projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Projekt Inkluze v Mateřské škole Svět

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011018

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora xtrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející´ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

logo EU logo MŠMT

Více o projektu

Vážení rodiče,

umístěním dítěte do mikrojeslí, které jsou podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost, jste zapojeni do evaluačního šetření projektu „Mikrojesle“, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem šetření je zmapovat, jak využívání mikrojeslí ovlivňuje Váš pracovní a soukromý život, zjistit názory na kvalitu a dostupnost zařízení. Vaše součinnost je pro získání požadovaných informací nezbytná.

Po 4 měsících od nástupu Vašeho dítěte do zařízení budete osloveni pracovnicemi projektu „Mikrojesle“ s žádostí o vyplnění krátkého elektronického dotazníku.

Veškeré získané údaje budou zpracovány oddělením evaluací MPSV souhrnně, bude zachována jejich anonymita a budou považovány za důvěrné. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: mikrojesle@mpsv.cz.

Co jsou to mikrojesle?
Proč právě mikrojesle?

Aktuality

Vážení rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že v září opět otevíráme kurzy Ostrov objevů: Univerzit pro batolata. Sledujte naše stránky. Termín upřesníme již brzy!

 

Milí rodiče, milé děti, přátelé školy,

ze srdce vám všem přejeme Požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky.
Eva Anna Popíková, ředitelka a celý kolektiv Základní školy a mateřská školy Svět & Jesle Evička.

...

Vážení rodiče,

z důvodu usnesení vlády České republiky ze de 26. 2. 2021 v rámci přijetí krizových opatření bude dočasně přerušen provoz Základní školy Svět, Mateřské školy Svět a Dětské skupiny Evička (jesle). Provoz bude uzavřen od 1.

...