ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Pro koho je naše dětská skupina určena?

• pro děti od 1 – 2,5 let
• pro děti rodičů, kteří potřebují sladit práci s péčí o dítě
• pro děti rodičů, kteří plánují dřívější návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání
• pro děti rodičů, kteří chtějí, aby se jejich děti, postupně adaptovali v dětském kolektivu
• pro rodiče dětí, kteří upřednostňují menší kolektiv, individuální přístup k dítěti
• řešení problému s nedostatkem počtu míst v mateřské škole

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do 2,5 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny

INFORMACE

Co potřebuje dítě do DS

• Bačkůrky (papučky) - NE pantofle nebo crocs
• Oblečení, ve kterém se cítí dobře
• Pyžamko (každý pátek dáme domů na vyprání a pokud je třeba, tak dle zvyklosti dětí dudlík (k uložení v uzavíratelné krabičce).

Ve skříňce je třeba mít pro případ nehody náhradní oblečení - tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky.

V letním období - klobouček, kšiltovka, sluneční brýle, sandále a boty do vody (crocs).

V zimním období - kombinézu, která může zůstat stále ve skříňce.

Všechno oblečení doporučujeme PODEPSAT.

Zápis do DS na školní rok 2017/2018
Zápis do DS na školní rok 2018/2019
Stravování
Hlídání dětí
Finance

PROGRAMY A PROJEKTY V JESLÍCH

Ostrov objevů - Univerzita pro batolata

Ostrov objevu logo

Ostrov objevů je unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte.
Kurzy doporučuje i Menza České republiky.

Kde probíhají kurzy Ostrov objevů?
Pro Chomutov a okolí má výhradní zastoupení Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o., která zakoupila franchizing. Nikde jinde v Chomutově a okolí do 30 km tyto kurzy nenajdete.

Máte zájem? Přihlaste se na ukázkovou hodinu ZDARMA!
Příjďte navštívit ukázkovou hodinu zdarma. Zaregistrujte se prosím u asistentky řed.

Petra Rossbachová 
- Tel.: 725 672 140
- E-mail: petra.rossbachova@zsmssvet.cz 

Aktuální nabídku kurzů najdete na této stránce nebo na facebooku.

Více informací - Ostrov objevů

NTC Learning
Montessori metoda

PROVOZNÍ INFORMACE

Domácí řád

Vážení rodiče,
úkolem pracovnic dětské skupiny (jeslí) je, aby svědomitě pečovaly o správný tělesný a duševní vývoj Vašeho dítěte.

1. Do jeslí jsou přijímány děti od 1 do 2,5 let, na základě podané přihlášky.
2. Při nástupu dítěte do jeslí předloží rodiče řádně vyplněný evidenční list dítěte, včetně potvrzení dětského lékaře.
3. Jesle jsou otevřeny od 5:30 do 17:00 hod (po domluvě i déle). Příjem dětí je do 8 hod., po domluvě se sestrou je možný příjem i v průběhu dne. V zájmu dětí prosíme o dodržování provozní doby.
4. Za pobyt dítěte v jeslích se platí do 20. dne v měsíci. Příspěvek na provoz se platí předem a je za zapsané dítě. Stravné se účtuje podle docházky dítěte do jeslí.
5. Rodiče se zavazují, že oznámí sestře - tetě onemocnění dítěte nebo jiný důvod, proč nepřijde dítě do jeslí, dále výskyt infekční nemoci v rodině nebo okolí, a to nejpozději do 7.45 hodin, aby bylo možné dítě odhlásit ze stravování, jinak budou povinni tento den platit.
6. Zjistí-li sestra - teta při ranním filtru, že je dítě nemocné nebo má podezření z infekční nemoci, má právo poslat dítě na vyšetření k dětskému lékaři.
7. Je-li dítě nepřítomno pro infekční nemoc, předloží rodiče při opětovném příjmu dítěte do jeslí potvrzení o zdraví dítěte.
8. V případě, že bude dítě vyzvedávat z jeslí cizí osoba, musí mít plnou moc od rodičů dítěte.

Své dotazy, připomínky, stížnosti na provoz jeslí a celkovou péči o dítě, mohou rodiče projednat s ředitelkou dětské skupiny-jeslí.

Denní harmonogram dětí

Aktuální nabídka

Image

Dětská skupina Evička nebo-li jesle jsou jednotřídní předškolkové zařízení. Kapacita zařízení je pro 12 dětí.

Jsme si vědomi toho, jak velkým krokem v životě dítěte je vstup do předškolního zařízení jesličkového typu. Proto jsme vytvořili rodinné prostředí, kde se individuální potřeby jedince stávají naprostou prioritou a kde je tudíž prostor pro individuální péči a přístup k dětem.

Dětská skupina je novinkou ve spektru možností nekomerčních služeb péči o děti předškolního věku. Přijímáme děti již od 1 roku.

Moderní výukové metody v našich jeslích

Aktuality

Vážení rodiče a přátelé školy,

naše zařízení je otevřené i během letních prázdnin. Potřebujete pohlídat děti? Chcete děti přihlásit na letní příměstský tábor? Anebo máte zájem o vzdělávací kurz či zájmový

...

Milí rodiče a přátelé,

naše Jesle Evička i Mateřská škola Svět vycházejí vstříc potřebám rodičů a mají velmi příznivou provozní dobu. Provozní dobu máme od 5:30 od 17:00. S možností

...

Mateřská škola Svět bude z důvodu malování a dovolené uzavřena: 2. 7. - 13. 7. 2018

Uzavřeny budou také Jesle Evička a Centrum vzdělávání.

...

Výchova děti v DS Evička

Volnou hru a výchovu našich dětí přizpůsobujeme věku dítěte a především počtu dětí ve skupinkách.

Výchova dětí je rozdělena do několika oblastí: rozumové, pracovní, výtvarné, mravní, hudební a pohybové zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, poznávacích procesů, smyslového vnímání, samostatnosti a především také v socializaci. Různé aktivity v těchto oblastech probíhají formou hry v malých skupinkách. Výchova je rozdělena do tematických celků během celého školního roku.


Rozumová výchova
Děti si rozšiřují slovní zásobu povídáním, vysvětlováním a odpovídáním na otázky, učí se básničky, poslouchají pohádky atd. Snažíme se u dětí rozvíjet fantazii, a také jejich představivost. - rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Pracovní výchova
Zde se snažíme o rozvoj jemné motoriky. Děti jsou vedeny k samostatnosti, především pak v oblasti hygienických návyků, k soběstačnosti při oblékání. Využívány jsou stavebnice různých tvarů a velikostí. Stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Výtvarná výchova
Využíváme různé techniky malování a různé materiály – prstové barvy, tempery, různé druhy dekorací (barevný písek, kamínky atd.), voskovky, křídy, uhel a rudku, vodové nebo temperové barvy, tuž, malování do klovatiny nebo tapetolu, malování prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí. Výtvarná výchova se prolíná s pracovní výchovou. Ve výtvarné výchově nezapomínáme na svátky a významné příležitosti, např. Den matek, Velikonoce atd.

Hudební výchova
Děti se učí jednoduché texty a melodie. Interpretace je spojena i s tělesnou výchovou, neboť současné provádění obou činností je velmi efektivní. Hudebně pohybová výchova je zaměřena na tanečky, seznámení hravou formou s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické Orffovy hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení atd.

Tělesná výchova
Kromě základního tělocviku se zaměřujeme také na zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, na správné držení těla, prevenci ploché nohy (pravidelná návštěva ortopedky), nácvik zdravého dýchání. Děti cvičí i na nářadí a s náčiním (švédská lavička, míče, kroužky atd.). Často jsou zařazovány prvky z dětské jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení).
Děti jsou denně venku (dle aktuálního počasí), v létě se snažíme být venku co nejdéle. Děti jsou motivovány, aby se zapojovaly do aktivit dobrovolně a nenuceně. Mají dostatek času na to, aby se v průběhu denních aktivit samy rozhodly, zda se připojí k aktivitám a kdy.

Mravní výchova
Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

O vaše děti pečují

O vaše děti se budou starat tety s dlouholetou praxí v oboru.


Teta Jana Dvořáková
vedoucí Dětské skupiny Evička

Dvořáková Jana

Vzdělání:
• SŠ - Gymnázium – humanitní větev,
• akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
• absolvent lektorského kurzu masáží dětí a kojenců,
• akreditovaný kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi,
• akreditovaný kurs Metodika cvičení pro děti od 2 - 6 let, vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí.
• Mensa NTC pro školky I., II., III.

Zkušenosti s dětmi: vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí

Zájmy: zdravý životní styl, jóga, příroda, turistika, zahrada, rodina, procházky s pejskem, četba, cestování