ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Logopedie - nejen pro děti MŠ a ZŠ Svět, ale i pro veřejnost

Vážení rodiče,

věděli jste, že máme vlastní "Logopedickou ambulanci"?

Nestátní ,,Logopedická ambulance" při Základní škole Svět se zabývá poruchami komunikace, vadami řeči, sluchu a hlasu. Poskytuje poradenství v oblasti komunikace a poruch řeči dětem i dospělým, dále pak poruch hlasu, sluchu a poskytuje poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu. Rozvíjíme oblasti, které je třeba u dětí rozvíjet: sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilní vnímání, abstraktně vizuální myšlení.

Naše služby poskytujeme:

  • - široké veřejnosti - našich služeb mohou využít jak dospelí, tak i děti, které nedocházejí do naší ZŠ a MŠ Svět. Máme velice příznivé ceny (děti 80 Kč/30 min., dospělí 100 Kč/30 min).
  • - dětem v naší mateřské škole a žákům naší školy Svět - za terapie nic neplatí, neboť tato služba jsou součástí vzdělávacího programu a je již zahrnuta v ceně školného


Terapie provádí: PhDr. Mgr Eva Anna Popíková