ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Get Adobe Flash player

Nová škola v Chomutově!!! Od 1.9.2018 otevíráme ZŠ!

Škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Naše škola Svět Chomutov je alternativní školou. Jsme ,,Dobrá škola" Rozvíjíme děti pomocí moderních metod a právě tento přístup slaví velké úspěchy tam, kde klasická výuka selhává.

 NA ČEM SI ZAKLÁDÁME?

- To, co se u nás Vaše dítě naučí, bude umět použít v životě.
- Děti vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci.
- Pomůžeme dohnat rozdíly ve znalostech v případě přestupu na naši školu.

Individuální přístup: U nás je středobodem vesmíru Vaše dítě.

 JAK TO U NÁS FUNGUJE?

- zásadně postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu
- učíme děti myslet a hledat nezvyklá řešení
- posilujeme kamarádského a týmového ducha dětí
- učíme dětí odvozovat a vyhledávat informace

ZÁPISY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:

Zápisy probíhají dne 3. - 5. dubna 2018, od 14:00 do 18:00.

V případě, že by tento termín nebyl vyhovující, zavolejte na tel. 773 585 388 a domluvte si osobní schůzku. Rádi Vás přivítáme a ukážeme Vám naši školu.

Více informací na našich web. stránkách.
Aktuality můžete sledovat také na našem facebooku.

letak a5 zpis do z 2018 facebook