Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Otevření a provoz MŠ Svět a ZŠ Svět, Jeslí Evička

Vážení rodiče,

přinášíme Vám shrnutí důležitých informací k otevření a provozu MŠ Svět a ZŠ Svět, Jeslí Evička.

Mateřská škola Svět a Jesle Evička

Oficiálně otevíráme v pondělí 18.5.2020. Rodiče budou muset vyplnit čestné prohlášení v průběhu týdne od 11. 5.  -15. 5. 2020, které bude na stole ve vestibulu.

Dodávka obědů ze školní jídelny bude zahájena dne 18.5.2020.

Ošetřovné

Ačkoli se objevily informace, že nárok na výplatu OČR otevřením dětské skupiny nezaniká,
na webu MPSV je informace jednoznačná:
Pokud školka (například soukromá) nejdříve na několik týdnů zavřela, ale zvažuje obnovení provozu i v době nařízené karantény, může rodič dát čerpat ošetřovné?
- Pokud by školka obnovila provoz, přestala by platit podmínka potřeby péče a od data otevření školky by již nárok na ošetřovné nebyl.

[Info ošetřovné COVID] Informace z MPSV: "Ohledně vystavování OČR, zatím bohužel stále nemáme jiné oficiální stanovisko. Platí tedy, že pokud DS znovu otevře, rodiče ztrácí nárok na ošetřovné. A sami rodiče by jej měli ukončit – respektive již nepodají nový měsíční přehled čerpaných dnů. Dětská skupina zatím nemusí nic hlásit na ČSSZ."

Další informace - dokumenty ke stažení:

Provoz MŠ.pdf

Provoz ZŠ.pdf

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami.pdf

Hygiencké požadavky MŠ-DS_tisk.pdf