ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Individuální vzdělávání - možnost vyučování dětí doma

Rádi byste se svému dítěti věnovali na maximum a měli jeho vzdělávání ve svých rukou? Chcete se svými dětmi trávit co nejvíce času a připravovat ho do života v domácím prostředí? Ať už jsou vaše důvody pro domácí vyučování jakékoliv, naše škola je tou správnou volbou. Základní škola Svět nabízí pestrou nabídku možností vzdělávání a to nejen v rámci rozšířené výuky jazyků, speciálních výukových metod, projektů a spousty zájmových kroužků. Nabízíme vám také možnost domácí výuky.

 

Důvody, proč učit doma?

• velká časová flexibilita a možnost rodiče trávit čas se svým dítětem
• dítě se intenzivně věnuje sportu či rozvoji jiného talentu
• rodina se často stěhuje za prací
• složité dojíždění do školy
• zdravotní důvody
• individuální přístup k dítěti  

Pokud jste si na některou z těchto otázek odpověděli "Ano", můžete skutečně o možnostech domácího vyučování uvažovat. 

Jak individuální výuka vypadá a co obnáší?

Vyučování může mít několik forem. Můžete buď "kopírovat" školní rozvrh a učit podle školních osnov anebo si vyučování třeba rozdělit do tematických bloků a každý den se věnovat jinému předmětu třeba celé dopoledne namísto klasických 45 minutových vyučovacích hodin.

K vyučování samozřejmě potřebujeme učebnice a další vyučující pomůcky. Zde máte tu výhodu, že děti budou formálně žáky naší školy. Tedy mají nárok na zapůjčení učebnic a pracovních sešitů, které škola používá. Dále ale můžete vybírat i další publikace, s kterými chcete při výuce pracovat, nebo vytvářet i své vlastní výukové materiály.

Nedílnou součástí domácího vyučování je také vytváření tzv. portfolia. Slouží jako důležitý doklad u pravidelného přezkušování v kmenové škole. Obvykle se na něj chodí dvakrát do roka, vždy před vysvědčením. Zkoušky bývají písemné (ty mohou děti psát i doma) a potom ústní (s pedagogy z kmenové školy). Při zkoušení se prověřují znalosti z hlavních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a dalších předmětů - na základě portfolia.

Nepřijde dítě o kontakt se třídou a se svými vrstevníky?

Pro individuálně vzdělávané dítě není kontakt se školním prostředím vyloučen. Naopak, i při individuální výuce stále mohou navštěvovat aspoň některé hodiny či se účastnit školních akcí, kroužků či různých kurzů (např. plavecký výcvik). Další možnou variantou je, když rodiče individuálně vzdělávaných dětí zakládají komunitní a sdružené školy, ve kterých menší skupinku dětí vyučuje pedagog, kterého se domluvili přímo rodiny. V našem případě již máte k dispozici zázemí naší školy.

Máte zájem o individuální vzdělávání pro Vaše dítě? Chcete se dozvědět více?

Zde je několik užitečných odkazů, kde se dozvíte další informace:

• Asociace pro domácí vzdělávání: www.domaciskola.cz
• Školy Březová: www.zsbrezova.eu
• alternativní školy v ČR: www.alternativniskoly.cz


 Zdroj: http://www.hamanek.cz/magazin/zdravi/individualni-vzdelavani-aneb-kdyz-je-skola-doma/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Domaci+vyuka