ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Adaptační program

Vážení rodiče,
vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Děti najednou poznávají jiné prostředí, nové kamarády i dospělé. Musejí se podřídit určitým pravidlům, přestávají být středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas.
Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády.
K tomu, aby si dítě rychle a plynule zvyklo na školku, těšilo se na ni a aby při příchodu do školky a při odloučení od maminky neplakalo, doporučujeme tzv. adaptační program.
Dětem umožňujeme postupné poznávání a zvykání si na nové prostředí, na nové lidi během celého měsíce září. Proto doporučujeme – rodiče, kteří mají možnost se s dětmi přijít do školky nejprve podívat, později nechávat dítě ve školce na hodinu, na dvě, tři tuto možnost využít. Je důležité, aby dítě nemělo pocit, že je do školky odloženo.
Pokud má dítě nějakého oblíbeného plyšáčka, panenku atd. (malá autíčka nedoporučujeme z důvodu ztráty), může ji do školky přinést ukázat, pokud rádo kreslí, může společně s maminkou cokoli namalovat a také přinést s sebou.
Vždy je důležité domluvit se s paní učitelkou ve třídě, jak dlouho se rodiče ve třídě zdrží nebo jakou formou se chtějí do činnosti ve třídě zapojit.
Je důležité, aby rodiče zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod školy.
Pokud chceme, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule, není zpočátku vhodný odpolední odpočinek.