Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Vážení rodiče,

v následujícím článku se dozíte bližší informace k provozu naší ZŠ Svět a MŠ Svět.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze)
  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
  • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
  • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
  • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
   školských zařízeních ZDE/v příloze
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení (v příloze)
  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně
  • K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy
  • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE/v příloze
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
  • V mateřských školách
   ▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
   ▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
  • V základních školách
   ▪ dětem v přípravné třídě,
   ▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
   ▪ žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
   ▪ dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
   ▪ žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
   ▪ na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
  • V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
   ▪ na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
   ▪ na individuální prezenční výuceo Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
  • Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
  • Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření.
  • Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
  • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách
  • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
  • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
  • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (v příloze).
 • Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy (v příloze)
 • Opatření obecné povahy k prodloužení funkčního období školské rady (ZDE)
 • Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená krizovým opatřením
 • Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE/v příloze
 • Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE.

Přílohy:

Testovací diagram

 1. Informace k provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021
 2. Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů
 3. MO MZ opatření ve školách s 1. fází rozvolnění od 12.4.2021 do odvolání 
 4. MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26.4.2021
 5.  MO MZ testování zaměstnanců ve školách s platnosti dnem vydání 6.4.2021
 6.  MO MZ testování žáků ve školách s platnosti dnem vydání 6.4.2021
 7. MZ MZ ze dne 6.4.2021 - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021
 8. Opatření obecné povahy 4337/2021-7