Poděkování paní ředitelky

Vážené kolegyně, milí rodiče, prarodiče,

chtěla bych vám všem poděkovat za láskyplný přístup a úžasnou práci, kterou v této složité době vykonáváte. Vím, jak je náročná výchova a vzdělávání dětí. Je to nesmírná zodpovědnost nás všech dospělých. Je důležité minimalizovat chyby. S láskou, kterou přistupujeme k dětem se chybiček vloudí minimum.

Kromě nás, kdo jsme se pro toto krásné povolání rozhodli dobrovolně, se k nám v několika dnech připojil zástup našich rodičů, prarodičů. Tato nepředvídatelná situace nás všechny přiměla, abychom se snažili najít společnou řeč a nové možnosti vzdělávání a formy spolupráce. To se nám věřím daří. Děkuji.

Jsem velmi ráda, že jsem ředitelkou tohoto úžasného kolektivu Svět a jsem pyšná, že máme tak šikovné a úžasné děti, kterým pomáháte vy pedagogové, ale i vy rodiče, prarodiče.

Dnes je 28. březen. Připomínáme si výročí narození Jana Ámose Komenského a v České republice slavíme Den učitelů.

Touto cestou děkuji všem pedagogům, kteří se statečně perou s nástrahami distančního vzdělávání a denně ve škole i doma za svým počítačem přemýšlejí, jak výuku posunout, vylepšit a podat dětem, žákům látku na dálku srozumitelněji.

Děkuji za trpělivost a spolupráci všem rodičům a prarodičům, kteří se stali ze dne na den učiteli svých dětí a vnuků.

A děkuji také těm, kdo – ač nejsou pedagogy, jako zaměstnanci zajišťují v této nelehké době každodenní provoz a zázemí celé organizace. I jejich práce je velmi důležitá.

Přeji vám a vašim blízkým především hodně zdraví a pevné nervy. Doufám, že se brzy všichni sejdeme ve škole, v MŠ a jesličkách. Těším se, aby se vše vrátilo co nejdříve do běžného života a chodu.

- PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková, ředitelka školy