ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Školkovné - potvrzení vystavujeme od 15. ledna 2018

Od 15. ledna 2018 budeme vydávat potvrzení školky, prosíme rodiče, aby se pro něj dostavili do kanceláře školy. 

Rodiče si mohou snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo obdobném zařízení péče o děti předškolního věku - tzv. ŠKOLKOVNÉ

Pozor: Pro uplatnění nároku na slevu je vždy nutné mít potvrzení školky!

Co je to "školkovné"

Zaměstnaní rodiče malých dětí předškolního věku, kteří dávají potomka do předškolního zařízení, mohou od roku 2014 uplatňovat slevu na dani z příjmů na umístění dítěte ve školce. Školkovné je daňovou slevou, která se uplatňuje jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání nebo ročního zúčtování u zaměstnavatele. Uvedená sleva sníží rodiči daňovou povinnost o výdaje prokazatelně vynaložené na umístění dítěte v předškolním zařízení za kalendářní rok. Maximální částka, kterou předmětná sleva poskytne za rok 2017, bude 11 000 Kč na jedno dítě.

Za rok 2018 bude možné si na školkovném odečíst až 12 200 Kč

Maximální částka, kterou je možné si jako školkovné odečíst je shodná s výší minimální mzdy, která byla aktuální v roce za kterou je snížení daně uplatňováno. V roce 2018 bude výše minimální mzdy na částce 12 200 Kč měsíčně. Maximální výše školkovného za daný rok bude tedy odpovídat stejné částce.

Kdo si může tuto slevu na dani uplatnit?

Nárok na uvedenou slevu na dani může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů, který o dítě pečuje a dítě s ním žije ve společné domácnosti. Sleva náleží i pečujícímu prarodiči, když pečuje o vnouče, které s ním sdílí společnou domácnost a jehož výchovu mu svěřil soud.

 Více info najdete například zde:

http://www.danovy-portal.com/aktuality/skolkovne-prinese-i-v-roce-2018-vetsi-slevu-na-dani