ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

Děkujeme našim sponzorům za dary!

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim sponzorům za dary (finanční i věcné) a veřejnou podporu naší ZŠ a MŠ Svět, Chomutov s.r.o. a Vzdělávací a kulturní centrum Svět, Chomutov, z.s. Moc děkujeme!

Naše velké poděkování patří těmto dárcům:

- CallOne s.r.o. - za navázání dlouhodobé spolupráce s naší školou, dodávání víček pro výkup a mateiály k výtvarné tvorbě a výuce

- MUDr. Zuzana Pislcejková - za sponzorské dary Centru vzdělávání a dlouhodobou spolupráci

- Miroslav Houdek, Hanka Minaříková, David Šlemer - za darování piknikových lavic pro naši školu

- Mgr. Jana Vargová - za darování hmatové krabice a sponzorským darům našemu Centru vzdělávání

- Jarmila V. Kubíková - za natáčení videí o naší ZŠ a MŠ Svět do regionální televize

Moc Vám děkujeme!

 

1 CallOne 2 MUDr Pislcejková 3 Houdek 4 Vargová