ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Logopedie - nejen pro děti MŠ a ZŠ Svět, ale i pro veřejnost

Vážení rodiče,

věděli jste, že máme vlastní "Školní logopedii"?

Naše ,,Školní logopedie" při Základní škole Svět se zabývá poruchami komunikace, vadami řeči, sluchu a hlasu. Poskytuje poradenství v oblasti komunikace a poruch řeči dětem, dále pak poruch hlasu, sluchu a poskytuje poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu. Rozvíjíme oblasti, které je třeba u dětí rozvíjet: sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilní vnímání, abstraktně vizuální myšlení.

Naše služby poskytujeme:

  • - dětem v naší mateřské škole a žákům naší školy Svět - za terapie nic neplatí, neboť tato služba jsou součástí vzdělávacího programu a je již zahrnuta v ceně školného
  • - široké veřejnosti - našich služeb mohou využít i děti, které nedocházejí do naší ZŠ a MŠ Svět. Máme velice příznivé ceny (500 Kč/45 min).


Terapie provádí: PhDr. Mgr Eva Anna Popíková