ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Keramika a její přínos

Slovo keramika pochází v řeckého slova ceramos = hlína. První zmínky spadají do 10. století př. n. l.


Krása keramiky spočívá v práci s přírodním materiálem. Při tvorbě keramických výrobků využíváme všech 4 přírodních živlů - zemi, vodu, vzduch i oheň. A v neposlední řadě také vlastní, tvořivé ruce. Práce nám tedy nabízí příjemnou kombinaci odpočinku, odreagování se a radosti z vlastní tvorby, a přitom neztrácíme kontakt s přírodou. Zvláště nyní v sychravém podzimním počasí. Co může být příjemnějšího, než se sejít s přáteli u šálku horkého nápoje, popovídat si a v rukou opracovávat a modelovat keramickou hlínu?

Tímto bychom vás rádi pozvali na naše keramické kroužky, který pro veřejnost pořádáme:

Keramika pro děti:
• Kdy: každou středu od 16:00 -18:00
• Kde: ZŠ a MŠ Svět, Chomutov s.r.o. (ul. Školní 1251/57, Chomutov)
• Cena: 70,- Kč/ 2 hodiny

Keramika pro dospělé a seniory:
• Kdy: každou středu od 9:00 - 12:00 (dle potřeby i déle)
• Kde: ZŠ a MŠ Svět, Chomutov s.r.o. (ul. Školní 1251/57, Chomutov)
• Cena: 80,- Kč za vstup (v ceně je 0,5 kg hlíny, za každé další 0,5 kg hlíny +  10,-Kč)

Naše keramická dílna
Máme velmi dobře vybavenou keramickou dílnu, kterou navštěvují děti předškolního i školního věku, které docházejí do kroužků. Dílna je zároveň k dispozici všem učitelkám při jejich práci s dětmi v rámci výtvarných činností v mateřské škole. Do kroužků jsou přihlašovány děti nejdříve od čtyř let, protože základní zpracování hlíny je pro mladší děti náročné.

Proč právě keramická hlína?
Keramická hlína je velmi tvárný materiál. Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii. Každý výrobek je jedinečný originál, který nese otisky jejich rukou. Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (modelování z válečků, modelování volnou rukou, vyštipování, práci s plátem…) na základě svých věkových možností. Starší děti už mohou zkusit také točení na hrnčířském kruhu. Zároveň se naučí některé pro ně dostupné techniky dekorování výrobků včetně engob a glazování. Keramika se těší velké popularitě mezi dětmi i dospělými.

Přínosy keramického kroužku
Každý z nás se rodí s touhou a schopností něco vytvářet. Pozorujeme to už u malých dětí. Tvoří se zaujetím, spontánně. Jejich cílem není dokonalost výrobku, ale způsob výtvarného vyjádření, které jim přináší radost. Tyto schopnosti však ztrácíme, jak chodíme do školy a stárneme. Začíná převládat pocit nejistoty. Každý člověk vnímá tvary a barvy jinak a každý je schopen vytvořit vlastní originál.

Citát na závěr:
„Nejdůležitější je práce – tvorba – na konečném výsledku už tolik nezáleží. Vás bude obohacovat čas, který strávíte při práci s hlínou. Už vám nebude připadat, že se svět řítí kupředu, je podivný a často vás stresuje. Proto vás nyní zvu, abyste vstoupili do jiného světa, který je starobylejší a pomalejší a podstatné je v něm právě toto – postupovat pomalu, uklidnit se, nezabývat se hodnocením a vytvářet předměty z hlíny – a dělat to jenom pro sebe.“

- Raúl Acera (kolumbijský keramik)